Monday, June 6, 2011     17:19
Anne&ÇocukOyunEvi

AMACIMIZ

Anne & Çocuk Oyun Evi; çocuklarımıza kendilerini ve çevrelerini daha iyi keşfedebilecekleri mekân ve ekipmanlar sağlayarak, onların ince ve kaba kas gelişiminin yanı sıra zihinsel, sosyal, duyusal, psikolojik gelişimlerini destekleyen oyun ve aktivite merkezidir.

Yaşamlarının en önemli öğrenme periyodunda bulunan çocukların, bireysel gelişimlerini göz önünde tutarak motor, dil ve zihinsel gelişimlerini destekleyen programlar ile onların sosyalleşmesi, kendini ifade edebilmesi ve aileleriyle birlikte kaliteli zaman geçirebilmesini sağlamak amacıyla kurulmuştur.

FARKIMIZ

0-6 yaş grup çalışmalarımızı ebeveyn ya da bir yetişkin katılımı ile yapmaktayız.

Derslerimizde “evet yaklaşımı”nı temel alırız. Aktivitelere liderlik eden ve yön veren çocuktur.

Çocukların yaşına ve gelişimine uygun olarak hazırlanan program ve ekipmanlar kullanırız.

Grup faaliyetlerimiz “davet” şeklindedir, çocuğunuz her aktiviteye katılmak istemeyebilir; teşvik edici davranışlarda bulunuruz fakat onu asla zorlamayız.

Diğer ebeveynler ve küçük çocuklarla tanışarak dostluklar kurabileceğiniz sıcak bir ortam sağlarız.

Çocukların paylaşmayı öğrenerek “ben” değil, “biz”i farketmelerini sağlarız.

Ailelerin de derslere katılımı sayesinde çocuklarda güven kazanımı ve endişelerin azaltılmasını sağlarız.

Çocukların yetenek ve becerilerini oyun yolu ile geliştiririz.

Prensiplerimiz

Çocuklar, bir faaliyetten diğerine geçerek veya aynı faaliyeti tekrarlayarak yani farklı yollarla öğrenirler. Bir çocuk tek bir aktivite üzerinde “yoğunlaştı” ise ve bu aktiviteyi sürdürmek istiyorsa; farklı bir şey denemesi için çocuğu zorlamak yerine, istediği beceriyi mükemmelleştirme ihtiyacına saygı duyulmalı ve bu hareketi teşvik edilmelidir. Eğitmenlerimiz böyle bir durum gözlemlediğinde, aynı beceriyi geliştirecek başka bir gereç gösterebilir; ancak çocuk asla diğerine geçmeye zorlanmaz.

Küçük yaştaki çocuklar paylaşma kavramını bilemez. Böyle bir krizi çözmek için genellikle çocuğun dikkatini başka yöne çekmeye çalışırız ya da çocuğa inisiyatifin kendisinde olduğunu hissettirerek kararı kendisinin vereceği paylaşma seçenekleri sunarız. Çocuğun paylaşmaya verdiği olumsuz tepki ebeveyne anlamsız görünebilir; fakat bu tepki çocuğun doğal gelişimsel dönemine ait doğal bir tepkidir. Paylaşma duygusu zaman içinde deneyimleyerek, yaşayarak, çevresini gözlemleyerek kazanılan bir durumdur.

Anne babalara, her çocuğun kendi beceri basamaklarında ve kendi hızında ilerlediğine dair farkındalık kazandırır ve 0-6 yaş grubu çocuk gelişiminin farklı aşamaları konusunda onları yönlendiririz.

Serbest Oyun alanında eğitmenlerimiz, çocukları takip eder ve sadece çocuklar bir şey istediğinde veya yardıma ihtiyaç duyduklarında müdahalede bulunurlar. Çocuğun aşırı korunması, gerektiğinden fazla kontrol edilmesi, çocukların psikolojik ve sosyal yönden gelişimlerini olumsuz yönde etkilemekte, onların kendi başlarına ayakta durabilmesine engel olmaktadır. Bağımsız keşifle ve ancak gerektiğinde müdahale ile büyüyen çocukların yaşamlarında çok daha başarılı oldukları, kendilerine daha güvenli ve daha sosyal bireyler olarak yetiştikleri görülmektedir.

ÇALISMA KONULARI

Çocukların yaş, beceri ve ilgi alanlarına göre çalışma grupları oluşturmak

Oyun ve oyuncakların, çocukların yaş grupları üzerindeki, zihni, bedensel, psikolojik vb. etkileri ile ilgili çalışmalar yapmak,

Çocukların yaş gruplarına uygun eğitim metodlarından faydalanmak,

Okul öncesi eğitimde ailelerin ve çocukların eğitimcilerle irtibatları, diyaloglarını geliştirici çalışmalar yapmak,

Çocukların okul öncesi dil gelişimi, Türkçe'yi iyi konuşabilmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,

Çocukların diğer dilleri öğrenebilmesi için çalışmalar yapmak,

Çocuklara mesleklerin teorik ve görsel olarak tanıtılması, çocukların meslek ediniminde kabiliyetlerini ön plana çıkarıcı faaliyetlerde bulunmak,

Çocuklara medeni cesaret, çevreyle uyumlu iletişim gibi özgüven kazandırıcı çalışmalar yapmak,

Etkinlik haftaları ve atölye çalışmaları düzenlemek,

Gezi, kermes, sergi, çay, yemek, tiyatro günleri ile özel gün ve ulusal bayram kutlamaları düzenlemek,

Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,